Mit jelent a mediátor és mi az a mediáció?

mediator@armuthmuvek.hu

A mediáció, mediátor szavak eredete a "mediare" szó, melynek eredeti jelentése:

 1. középen állni,
 2. egyeztetni,
 3. közbenjárni,
 4. közvetíteni,
 5. békéltetni.

A mediáció az egyik leghatékonyabb alternatív konfliktusrendezési módszer. A mediátor feladata az, hogy olyan egyezség jöjjön létre a résztvevők között, amit közös akarattal, mindkettőjük beleegyezésével hoznak meg. A mediációban hozott megegyezésekkel elkerülhetőek vagy lerövidíthetők a bírósági perek. 

A mediátort a 2002. évi LV. tv. alapján titoktartás kötelezi.

Milyen problémákban segít a mediátor?

 1. Békés, kulturált válás közös megegyezéssel
 2. Gyermekelhelyezés, láthatás, válás utáni gyereknevelés
 3. Vagyonmegosztás
 4. Párkapcsolati konfliktusok
 5. Családon belüli konfliktusok, anyós és após problémák
 6. Kamasz szülő konfliktusok
 7. Konfliktusok szomszéddal
 8. Üzletfelek, üzlettársak közötti konfliktusok
 9. Munkahelyi konfliktusok

Mediáció előnyei:

 1. gyors, hatékony
 2. a vitában álló felek maguk döntenek
 3. olcsóbb mint bíróságra menni és pereskedni
 4. a mediáció során született megállapodások 85-90 %-át a felek maguktól betartják
 5. erősíti a vitában álló felek közötti bizalmat és együttműködést
 6. korrekt kapcsolat marad a felek között
 7. diszkrét – nem kell a kellemetlen ügyeket idegenek előtt megbeszélni, mint például egy bírósági tárgyalás esetén, csak a mediátor van jelen a mediációs ülésen, akit titoktartás kötelez.
 8. nincs vesztenivaló – ha nem tudnak megegyezni, választhatnak más megoldást.


Családi mediáció

A családi mediáció segít a családon belüli vitákat, konfliktusokat megoldani, a megromlott kapcsolatokat rendezni.

Milyen jellegű problémákra jelenthet megoldást a családi mediáció?

 1. Szülő-gyermek konfliktus

 2. Konfliktus családtaggal

 3. Testvérek közötti konfliktusok

 4. Örökösök közti konfliktusok


Párkapcsolati mediáció

Egy pár életében felmerülhet olyan krízishelyzet, amikor szükséges a külső segítség a párkapcsolat helyreállításához. A mediáció célja a kapcsolat megmentése, a harmónia visszaállítása, a belső béke megtalálása. A párkapcsolati mediáció során a párokkal külön - külön is foglalkozunk, illetve közös munka is zajlik.

Gazdasági mediáció

Az üzleti élet számos területén alakulhat ki olyan konfliktushelyzet, mikor nagyon fontos a gyors, költséghatékony és diszkrét eljárás. A mediáció rövidebb idő alatt nyújt költséghatékonyabb alternatívát a peres eljárással szemben, mely akár évekig is eltart. 

Mely területeket érinti ? 

 1. üzleti partnerek, üzlettársak 
 2. versenytársak közötti viták
 3. munkajogi viták, munkahelyi konfliktusok
 4. pénzügyi befektetések 
 5. kintlévőségkezelés, követelésbehajtás
 6. kártérítési ügyek során felmerülő viták
 7. csődeljárás, felszámolás, végelszámolás 
 8. hatósági ügyek 
 9. szervezetek közötti
 10. projekt kapcsán fellépő viták
Szervezeti mediáció

Egy Társaság életében  kialakulnak olyan élethelyzetek, mikor a közös munka során nézeteltérés, klikkesedés alakul ki és ezzel a közösség belső hangulata megromlik, ami a munka rovására megy, és a társaság bevételét negatívan érintheti. 

A szervezeti mediáció során a munkavállalókkal külön-külön majd együttesen kerül felszínre a megoldandó helyzet és kialakításra kerül az egymáshoz való viszonyulás rendszere. Az egyéni érdek figyelembe vétele mellett a közösségi érdek előtérbe helyezése és a fókusz pont áthelyezése a közös jövő érdekében. 

Egy egészséges környezetben lévő munkavállaló teljesítménye kimagasló érdek a munkáltatói oldalon. 

Kapcsolat

Kérjük, adja meg adataid és a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot.