Végrehajtási eljárással kapcsolatos jogszabályok

2023.06.08
 1. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló (EU) 2016/679 rendelete /GDPR/,
 2. az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló 1896/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
 3. a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló a Tanács 4/2009/EK rendelete,
 4. a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.),
 5. a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.),
 6. az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.),
 7. az ingatlan becsértékének bíróság általi megállapítására irányuló végrehajtási kifogás előterjesztésével együtt letétbe helyezendő szakértői díj előlegének összegéről szóló 39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet,a bírósági végrehajtási ügyvitelről és pénzkezelésről szóló 1/2022. (I. 17.) IM rendelet,
 8. az adós foglalkozásához nélkülözhetetlen gépjármű lefoglalás alóli mentességéről szóló 13/2021. (X. 10.) IM rendelet,
 9. a bírósági végrehajtás szervezetéről szóló 6/2001. (X. 29.) SZTFH rendelet,
 10. a bírósági végrehajtói díjszabásról szóló 8/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet,
 11. az önálló bírósági végrehajtó intézkedése ellen benyújtott panaszügyek intézéséről, a panaszügyek felügyeletéről és a fegyelmi eljárások nyilvántartásáról szóló 10/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet,
 12. az elektronikus árverési rendszer informatikai alkalmazásának működtetésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 13/2021. (X. 29.) SZTFH rendelet,
 13. a mező- és erdőgazdasági hasznosítású földek végrehajtási, felszámolási vagy önkormányzati adósságrendezési eljárás keretében árverés útján történő értékesítésének szabályairól szóló 191/2014. (VII. 31.) Korm. rendelet.