Végrehajtás elrendelése

2023.06.08

A végrehajtási eljárás a végrehajtást kérő kérelmére indul.

A végrehajtás elrendelésére jogosult bíróság a végrehajtható okiratot (végrehajtási lap, végrehajtási záradék, letiltó végzés, átutalási végzés) akkor állítja ki, ha a végrehajtás általános feltételei fennállnak, így a végrehajtandó határozat kötelezést (marasztalást) tartalmaz, jogerős, illetve végleges vagy előzetesen végrehajtható a határozat és a teljesítési határidő letelt.

A végrehajtást kérőnek a közjegyző által hozott határozatok (pl. fizetési meghagyás) végrehajtását, illetve a közjegyzői okiratok végrehajtási záradékkal való ellátását a közjegyzőnél kell kezdeményeznie.