A vegyiparról a világ minden területén, azt állítják, hogy a legnagyobb környezetszennyező, hogy gyáraik gázokkal mérgeznek, szennyvízzel mérgezik a talajt, a kor átka, a felmelegedés egyik okozója, természeti katasztrófák elindítója, mégis napjaink egyik legfontosabb tényezője. Vegyipar nélkül ma az élet elképzelhetetlen. A vegyipar mind társadalmi, mind gazdasági súlyát tekintve a kiemelt fontosságú iparágak közé tartozik Európában. A huszadik század második felében sok tekintetben meghatározta illetve dinamizálta a kontinens feldolgozóiparát, mára azonban a gazdaság többi területéhez hasonlóan, egyre nagyobb kihívásnak néz elébe. A világ vegyiparát jelenleg az alábbi tényezők határozzák meg: 1. Növekvő igény a vegyipari technológiák és termékek környezeti és egészségügyi hatásainak a mérséklésére. Sokan még ma is a vegyipart tekintik a természeti környezetet leginkább terhelő iparágának. A környezeti terhelés egyik legsúlyosabb területe az emberi egészség közvetlen veszélyeztetése, a toxikus anyagok nem kielégítı tárolása, szállítása, alkalmazása és adott esetben későbbi megsemmisítése. 2. A növekvő fogyasztói elvárások generálta innovációs verseny. A fogyasztói elvárások elsősorban a vegyipari termékek használati értékével, minőségével és árával kapcsolatosak, de egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a környezeti hatások csökkentésére (újra-hasznosítás, lebonthatóság) vonatkozó igények is. Ez folyamatos innovációt kíván a vegyipari cégek részéről. Mivel az új termékek kifejlesztésének költsége egyre magasabb, a potenciális kockázatok mérséklésének igénye szintén a fúziók irányába hat. 3. A munkaerő minőségével szembeni elvárások növekedése. A megbízható alapanyag-ellátás megszervezése, a korszerű logisztikai módszerek bevezetése és a mind bonyolultabb technológiai folyamatok kontrollálása miatt a vegyipar munkaerő igénye folyamatosan átalakul: a szellemi foglalkozásúak aránya egyre emelkedik, ami bérköltség oldalról nyomást gyakorol a cégek eredményességére.